KongresAne 2020 2

U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, danas se održava edukacija o temi: “Preoperativna evaluacija djece i odraslih”, kojoj uz osoblje ove zdravstvene ustanove prisustvuje i četrdesetak kolega online pristupom preko ZOOM aplikacije .
Edukacija će pored repetitorija savremenih smjernica omogućiti i multidisciplinarni pogled na preoperativnu pripremu a obuhvata anesteziološki, internistički, pedijatrijski i hirurški aspekt preoprativne evaluacije djece i odraslih.
Učesnike ovog stručnog skupa, koji se održava uz poštivanje epidemioloških mjera, na početku je pozdravio i poželio sretan rad prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, v.d. direktora Opće bolnice. On je čestitao organizatorima anesteziolozima iz Opće bolnice, na multidisciplinarnom pristupu i ideji da se upriliči ovakav respektabilan skup.

KongresAne 2020 3
Tokom dana, kako je Programom planirano, obradit će se sljedeće teme:
- Preoperativna priprema,internistički nalaz a predavač je mr. sci. dr. Anela Šubo, specijalista interne medicine
- Procjena preoperativnog rizika srčanih bolesnika u nekardijalnoj hirurgiji o čemu će predavanje održati prim. mr. sci.dr. Denis Mačkić, specijalista interne medicine,subspecijalista kardiolog.
- Pulmološki pogled u sklopu preoperativne evaluacije pacijenta a predavač je dr.Tijana Muhić-Skalonja, specijalista pulmologije
- Smjernice i značaj pedijatrijskog nalaza u preoperativnoj evaluaciji djece- dr. Jasmina Šlaku, specijalista pedijatrije
- Hiruška preoperativna priprema –dr.Sanela Brzika, specijalizant hirurgije
- Preoperativna evaluacija odraslog pacijenta za elektivni hiruški zahvat – dr. Lejla Muminagić-Hamza, specijalista anestezije i reanimacije
- Preoperativna procjena kardijalnog bolesnika – dr. Eldina Jugo-Arslanagić, specijalista anestezije i reanimacije
- Preoperativna evaluacija djece za elektivne hiruške zahvate - dr. Nermin Ismić, specijalista anestezije i reanimacije
- Procjena troška /dobiti preoperativne evaluacije: dr. Ivan Keser, specijalista anestezije i reanimacije a završnu riječ će dati prim. dr. Marina Juroš- Zovko, specijalista anestezije i reanimacije. Moderator stručnog skupa je prim. dr. sci.Vesna Čengić, specijalista anestezije i reanimacije.

Današnja edukacija se boduje kao predavanje na nivou komore, odnosno predavači će dobiti 10 a učesnici 5 bodova.