Sladjana 0

Na Odjeljenju za urgentnu medicine Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", održano je predavanje namijenjeno medicinskim tehničarima. Tema predavanja je bila "Sterilizacija", a predavač medicinska sestra Slađana Kokorović.

Sladjana 1

Sterilizacija je postupak kojim se potpuno uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore koji mogu biti prisutne na predmetima, instrumentima i materijalima koji bi mogli doći u dodir s ranom na bolesnikovu tijelu. Pri sterilizaciji oni se uništavju do te mjere da se na standardnim medijima za kultiviranje ne mogu dokazati.

Ova metoda se najviše koristi u medicini i industriji hrane. U medicini se najčešće sterilišu hirurški instrumenti, materijali potrebni pri operacijama, operacijske dvorane i dr. Sterilizacija se izvodi različitim sredstvima i postupcima: vrućom vodenom parom u autoklavu (gumene rukavice, hirurški instrumenti), vrućim pregrijanim zrakom (tzv. suha sterilizacija metalnih i staklenih predmeta), hemijskim sredstvima, npr. formalinskim parama i antiseptičkim otopinama (materijali za šivanje, optički instrumenti), ultraljubičastim zrakama (hirurške prostorije), ionizirajućim zrakama i dr.

Svrha sterilizacije je osigurati potpunu odsutnost živih organizama i na taj način stvoriti siguran ambijent za rad medicinskog osoblja i zdravlje pacijenta.

 

D O W N L O A D

Download icon