Načelnik sarajevske Općine Centar Dževad Bećirević i prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" potpisali su protokol o realizaciji granta u iznosu od 40.000 KM. Sredstva su obezbjeđena iz ovogodišnjeg budžeta Općine Centar.

9

Od navedenih sredstava planirano je da se 35.000 KM utroši za nabavku videogastroskopa za potrebe Odjela interne medicina Opće bolnice, a 5.000 KM za nabavku neophodnih dodataka za aparat mamomat koji registrira benigne i maligne tumore dojke.

Prema potpisanom protokolu, Općina Centar će na račun Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" prebaciti navedeni iznos u roku od pet dana, nakon čega će uprava ove medicinske ustanove pokrenuti proceduru javne nabavke za pomenutu medicinsku opremu.

 

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata