MajaDedic CUM 1

U okviru nastavka kontinuirane edukacije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš", dr. Maja Dedić, specijalista urgentne medicine, predstavila je dva slučaja sa bolom u stomaku uz dijagnostičke dileme kod hitnog prijema i tretmana.

Edukacija je bila namijenjena bolničkim specijalizantima, uposlenicima Odjeljenja za urgentnu medicinu i zainteresovanim ljekarima i medicinskim tehničarima iz ustanove.

D O W N L O A D 

Download icon

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata