U okviru kontinuirane edukacije osoblja u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je za medicinske tehničare organizovano dvodnevno predavanje o predanalitičkoj fazi. Predavač je bila Zineta Salković, glavni laboratorijski tehničar.

Zineta predavanje 1

Sva laboratorijska testiranja sastoje se od predanalitičke, analitičke i postanalitičke faze. Svaka od navedenih faza ima značajan uticaj na rezultate laboratorijskih testova.

Statistička istraživanja su pokazala da se 63% svih laboratorijskih grešaka dešava u predanalitičkoj fazi. Posljedice toga su da se 11% pacijenata pogrešno liječi, tj. primaju pogrešnu terapiju, a 15% pacijenata prolazi kroz dalja nepotrebna ispitivanja.

Da bi se smanjio broj grešaka, Svjetska zdravstvena organizacija je donijela internacionalne – NCCLS i nacionalne standarde procedura predanalitičke faze.

Laboratorija Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je po NCCLS standardima, također napravila akreditacijske standarde predanalitičke faze za bolnicu (ASB 32 od 24.04.2006).

Ove procedure obuhvataju:

Pripremu pacijenta prije uzimanja uzorka:

  1. Vrijeme uzimanja uzorka
  2. Položaj pacijenta prilikom uzimanja krvi
  3. Procedure uzimanja venske krvi
  4. Pravilno transportovanje uzoraka do laboratorije

Zineta predavanje 2Zineta predavanje 3

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava