ebola-has-killed-69-guinea-january

Šta je Ebola?

Ebola je opasna, smrtonosna hemoragijska groznica kod ljudi i primata ( majmuni, čimpanze, gorile ) čiji uzročnik je virus Ebole koji spada u grupu virusa iz porodice Filoviride.
Ovaj virus je osjetljiv na uobičajena dezinfekciona sredstva, inaktivira ga temperatura od 60° C u trajanju 30 do 60 minuta, u spoljašnjoj sredini se može održati nekoliko dana.
Bolest je dobila naziv po rijeci Eboli u Dominikanskoj Republici Kongo gdje je prvi put otkrivena 1976. godine. Ove godine najveća epidemija Ebole u dosadašnjoj povijesti bolesti je zahvatila Zapadnu Afriku (Sierra Leone, Liberija, Gvineja i Nigerija) gdje je već umrlo preko hiljadu ljudi. U ovoj epidemiji smrtnost iznosi 60%.

Kako se Ebola prenosi?

Prirodni rezervoar virusa je nepoznat. Obično se prva osoba (index slučaj) zarazi kroz kontakt sa zaraženom životinjom. Bolest se prenosi i direktnim kontaktom sa tjelesnim tekućinama oboljelog / umrlog: krv, pljuvačka, stolica, urin, znoj, ali i kao bolnička infekcija preko kontaminiranih instrumenata, predmeta ili odjeće. Obično se ne prenosi zrakom, ali je potvrđeno da se može prenijeti sitnim zaraženim kapljicama koje se udahnu. Bolest se može širiti i putem intenzivne međunarodne komunikacije, što se već desilo sa jednim oboljelim pacijentom u Madridu.

Koji su simptomi bolesti?

Inkubacija bolesti traje od 2 do 21 dan. Simptomi su : bolovi u mišićima, nagli porast temperature preko 38°C, slabost, gušobolja, glavobolja, povraćanje, proliv, groznica, ponekad koma, u 10-20% pacijenata se javlja gastrointestinalno i/ili plućno krvarenje, krvni podlivi, krvarenje na konjuktivama i koži. Smrt nastupi usljed zatajenja organa i šoka.

Kako se dijagnosticira Ebola?

Dijagnoza se uspostavlja na osnovu kliničke slike, epidemiološke ankete, laboratorijskih nalaza i izolacijom uzročnika.

Kako se liječi Ebola?

Za sada ne postoje lijek i vakcina protiv Ebole. Postoji samo eksperimentalni lijek koji je dat oboljelim američkim misionarima, a kojima se poslije uzimanja ovog seruma stanje popravilo. Serum „Zi Mep" se sastoji od tri antitijela proizvedena pomoću modificiranih listova duhana. Ebola se za sada liječi samo simptomatski.

Kako se bolest može spriječiti?

Zavod za javno zdravstvo FBiH savjetuje da se izbjegava direktan, nezaštićen kontakt sa krvlju i tjelesnim tečnostima oboljele / umrle osobe od Ebole, kao i sa moguće kontaminiranim – zagađenim predmetima i odjećom. Također je potrebno izbjegavati bliski kontakt sa divljim životinjama i ne jesti meso divljih životinja.
Važna je primjena higijenskih mjera zaštite tokom rada sa oboljelim i njihovim biološkim materijalom.
Potreban je zdravstveni nadzor od 21 dan pri nadležnoj javnoj zdravstvenoj ustanovi nad osobama koje su boravile na području koje je zahvaćeno epidemijom, a koje nemaju nikakvih simptoma oboljenja. Kod takvih osoba potrebno je mjeriti temperaturu dva puta dnevno, a u slučaju pojave groznice nužna je hitna bolnička izolacija na Infektivnoj klinici.
Osobe za koje se sumnja da su bile izložene infekciji virusom Ebole trebaju se odmah javiti u najbližu zdravstvenu ustanovu radi savjeta i medicinske pomoći.
U slučaju da se na sarajevskom međunarodnom aerodromu pojavi putnik koji nosi ovaj virus osoblje aerodroma postupiće po planu djelovanja u ovakvim kriznim situacijama. Taj plan je izradila Svjetska zdravstvena organizacija koja je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI