Vildana cum 1

Medicinski tehničar Vildana Kovačević je u sklopu redovne edukacije osoblja Odjeljenja za uregntnu medicine održala predavanje o temi venepunkcija.

Vildana cum 2

Venepunkcija je puštanje ili uzimanje krvi iz žile, obično vene, a radi se u terapeutske i laboratorijske svrhe. Nakon kompresije nadlaktice venepunkcija se izvodi najčešće ubodom igle u venu lakatnog pregiba, jer je tu vena vidljiva i dostupna. Obično se pušta 150-500 ml krvi. Venepunkcija smanjuje ukupnu količinu krvi u krvotoku i prolazno snižava venski i kapilarni a kasnije i arterijski krvni pritisak. Indikacije za venepunkciju su: policitemija, pletora, plućna kongestija i plućni edem, trovanje plinovima i dr.
Danas se ne izvodi često, jer postoje lijekovi sa sličnim djelovanjima. U hitnim stanjima i nedostatku odgovarajućeg lijeka može biti spasonosna metoda (npr. kod edema pluća).
Za izvodjenje venepunkcije treba pripremiti potrebni materijal, objasniti pacijentu način izvodjenja, staviti pacijenta u ležeći položaj, obući sterilne rukavice i pristupiti proceduri izvođenja.
Najčešće greške pri izvođenju venepunkcije su nedovoljno čekanje da alkohol za dezinfekciju na mjestu uboda izlapi, te da se prstima palpira vena,nakon dezinfekcije, a prije venepunkcije.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava