LejlaB 1

Prema planiranoj edukaciji za medicinske tehničare Odjeljenja za hirurgiju J.U. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, održano je predavanje o ulozi medicinske sestre/tehničara kod nastalog ili prijetećeg kardiopulmonalnog aresta u intenzivnoj njezi. Predavač je bila Lejla Budalica, medicinska sestra/tehničar sa Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju.

LejlaB 2

Kardiopulmonalni arest (KPA) je iznenadni zastoj efikasnog protoka krvi usljed potpune ili djelimične nemogućnosti srca da vrši svoju funkciju, uz eventualni prestanak disanja.
Kardio-pulmonalna reanimacija (KPR) podrazumijeva niz mjera, kako bi se ponovno uspostavile funkcije srca i disanja, a u cilju osiguranja dovoljne količine kisika mozgu, srcu i drugim vitalnim organima.
Pošto je pravovremena reakcija od ključnog značaja za krajnji ishod, naglašena je uloga sestre kao člana medicinskog tima koji provodi najviše vremena uz pacijenta u „lancu preživljavanja“.
„Lanac preživljavanja“ čine četiri „karike“, a medicinska sestra aktivno učestvuje u svakoj od njih:

1. rano prepoznavanje simptoma KPA,

2. rana primjena KPR-a,

3. defibrilacija i

4. postreanimacijsko zbrinjavanje.

U radu su opisani postupci medicinske sestre u svakoj fazi „lanca preživljavanja“.
Da bi kvalitetno odgovorila zahtjevima „lanca preživljavanja, medicinska sestra mora znati prepoznati simptome KPA, postupak KPR-a, korištenje defibrilatora i postreanimacijsku njegu. Medicinska sestra-tehničar aktivno učestvuje u svim karikama „lanca preživljavanja“, te tako predstavlja ravnopravnog i neizostavnog člana tima za KPR. Rad se dotiče i etičkog aspekta u slučajevima kada pacijent izrazi želju da ga se ne reanimira u slučaju KPA.

D O W N L O A D Download icon

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI