Prim.dr Nina Hrabač, prdsjednica Komisije za nadzor nad hospitalnim infekcijama u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, danas je održala predavanje o temi: „Mjera izolacije“, u okviru edukacije osoblja ove zdravstvene ustanove.

Nina h 2018 1
Mjera izolacije pacijenata sa multirezistentnim bakterijama u bolnici je veoma značajna mjera u prevenciji i kontroli bolničkih infekcija i doprinosi sigurnosti pacijenta. U bolnici se koriste procedure za postupak kod : MRSA i VRE infekcije, za Acinetobacter species, ESBL i KP sojeve gram negativnih bakterija u kojima se preporučuje mjera izolacije bolesnika koji imaju navedene infekcije.

Nina h 2018 2
Izolacija se realizira na osnovu procjene individualnog rizika od strane osoblja koje vodi pacijenta, a u saradnji sa Timom za nadzor nad hospitalnim infekcijama. Soba za izolaciju treba da ima oznaku „Izolacija“, da ima umivaonik i sanitarni čvor sa umivaonikom, dozator sa dezinficijensom i papirnate ručnike i posebnu vreću za odlaganje kontaminiranog rublja. Neophodno je svakodnevno mehaničko čišćenje sobe, vodom i deterdžentom, čišćenje: kreveta, ormarića, sanitarnog čvora, ručica slavina, ručki na vratima. U sobi treba da se nalazi pribor za njegu i previjanje bolesnika, tlakomjer, toplomjer, stetoskop. U sobu za izolaciju ulazi samo nužno osoblje, a posjeta ulazi uz odobrenje odjeljenske sestre, koja im daje osnovna uputstva. Redovno pranje ruku za pacijenta i osoblje je značajna mjera u prevenciji širenja infekcije.
Nakon otpusta pacijenta potrebno je očistiti sobu toplom vodom i deterdžentom i u sobi: krevet, madrac, pretinac i sl. potom slijede: dezinfekcija, provjetravanje sobe, kvarcanje i nakon toga se uzimaju brisevi: zraka, površina, aparata.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI