akaz19 1

Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice dobitnik priznanja za izvrsnost u kategoriji “Menadžer ustanove”. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) prošle sedmice je u Sarajevu upriličila VI „Dane kvaliteta u zdravstvu u FBiH” pod motom “BiH u EU: Kvalitetom u društvu najboljih”.
Skup zdravstvenih profesionalaca je završen dodjelom priznanja i zahvalnica, a dvije nagrade su stigle i uposlenicima Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“.
Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice dobio je priznanje za izvrsnost u kategoriji “Menadžer ustanove”, a dr. Jasmina Šlaku, koordinatorica kvaliteta u Općoj bolnici, priznanje “Promotori kvaliteta”.

akaz19 2
Na ovogodišnjim „Danima kvaliteta u zdravstvu“ iz Opće bolnice „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ su učestvovali sljedeći uposlenici:

akaz19 3

akaz19 4
Prim.dr. Nina Hrabač,
Dr. Jasmina Šlaku,
Mr.sci.med.dr. Nermina Polimac Gorana,
Dr. sci.med. Amina Krupalija - Solak
Dr. Merima Šišić
Sanela Čović, dipl.med.teh
Saida Mezit, inžinjer radiološke tehnologije
Amila Šabeta, dipl med.sestra
Sajma Dacić, dipl.med.sestra
Emina Šemić, med.sestra
Sanela Novo, med.sestra
Edina Žehak, ekonomski tehničar
Elvedin Dervišević, glavni medicinski tehničar Opće bolnice
Hamo Kadić, med.teh.