OB ispred

Kada se spoje znanje, stručnost i dobra organizacija, dobije se izvrsnost. Ovaj recept zaživio je u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulan Nakaš“ te su i rezultati rada svakim danom sve bolji . U ovoj zdravstvenoj ustanovi, koja raspolaže sa 330 bolesničkih kreveta, od jučer u podne do jutros su hospitalizovana 53 pacijenta . Istovremeno je 69 pacijenata završilo liječenje i otpušteno je kući.
Tokom jučerašnjeg dana na Urgentnom centru je pregledan 101 pacijent i urađeno je 9 ambulantnih operacija a u operacionim salama je urađeno 12 planiranih operacija i 3 hitna operativna zahvata.
Prijem pacijenata po odjelima Opće bolnice drugog septembarskog dana, do ponoći, je izgledao ovako:
Opća hirurgija 17, Oftalmologija 8, Ortopedija 5, Pedijatrija-dnevna bolnica 4 pacijenta, po tri pacijenta su primljena na Gastroenterologiju, Ginekologiju i Neurologiju, po dva na Akušerstvo i Pedijatriju i po jedan pacijent na Vaskularnu hirurgiju, Urologiju, Otorinolaringologiju, Kardiologiju, Pulmologiju i na Neurološku intenzivnu njegu.
Na Odjeljenju za radiologiju jučer je bilo 247 pregleda.

Od Kabineta Odjeljenja za internu medicinu najviše pacijenata tokom jučerašnjeg dana je bilo na Kabinetu za dermatovenerologiju ukupno njih 30.
Na Kabinetu za opću internu medicinu je bilo 12,Kabinetu za infektologiju 6 te u Savjetovalištu za dijabetes 2 pacijenta.
Na Kabinetu za kardiologiju je bilo 16 kardioloških pregleda, 3 ultrazvuka srca,3 ergometrije i 2 Holtermonitoringa.
Ukupno pregleda na Kabinetu za pulmologiju jučer je bilo 22 te 1 spirometrija , 2 Bronhoskopije i 2 Bronhoaspiracije.

Na Kabinetu za gastroenetrologiju je bilo ukupno 22 pregleda,2 gastroskopije i isto toliko kolonoskopija te 3 rektodigmoidoskopije.

Od ambulanti za specijalističko- konsultativnu dijagnostiku, do 14 sati i dalje je najviše pacijenata pregledano na Kabinetu za ortopediju ukupno 106.
Na Kabinetu za urologiju je bilo 56 pregleda a na Kabinetu za ORL 43.
Na Kabinetu za vaskularnu hirurgiju je bio 41 pacijent i isto toliko je pregledano pacijenata na Kabinetu za opću hirurgiju gdje je urađeno i 7 ambulantnih operacija.
Na Kabinetu za oftalmologiju je pregledano 27 pacijenata, na Kabinetu za plastičnu hirurgiju 24, Kabinetu za audiovestibulometriju 16 i Kabinetu za timpanometriju 2 pacijenta.

Na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo je bilo 14 ginekoloških i 24 akušerska pregleda te 3 poroda.
Na Odjeljenja za neurologiju je bilo ukupno 19 pregleda a na Odjeljenju za anesteziju ukupno 14 .
Nuklearna medicina 42 pregleda, 3 Scintigrafije , 24 pregleda na Kabinetu za nuklearnu medicinu i 15 Hormonalnih statusa.
Odjeljenje za fizikalnu medicinu je uradilo 17 pregleda a na Odjeljenju za pedijatriju je bilo ukupno 26 pregleda.
Na medicinsko-biohemijskom laboratoriju je bilo 145 pacijenata i pruženo je 1686 usluga i 1367 analize.
Odjeljenje za bolničku farmaciju je imalo 441 uslugu (307 lijekova, 30 Galenskih proizvoda i 104 medicinska sredstva).