Prvi sept dan

Na Urgentnom centru tokom jučerašnjeg dana je bio 91 pregled i 4 ambulantne operacije. U bolnicu je primljeno 43 pacijenta a kući otpušteno 40. Urađena su 22 planirane i 3 hitne operacije.

Prijemi po odjelima: Opća hirurgija ukupno petnaest pacijenata, po tri pacijenta su smještena na Urologiju, Oftalmologiju,Ginekologiju, Akušerstvo i Gastroenterologiju te po   jedan pacijent na Ortopediju i Internu intenzivnu njegu a po dva na Neurologiju i Pedijatriju te osam na Pedijatriju u dnevnu bolnicu.

Na Odjeljenju za radiologiju je bilo ukupno 269 pregleda

(CT dijagnostika 20 pregleda /oko3000 ekspozicija/, UZ dijagnostika 130 pregleda, Muskoskeletna dijagnostika 81 pregled /141 ekspozicija/,RTG pluća 17 pregleda/17 ekspozicija/,Kontrastnih pregleda 4,MRI pregledi 17,Broj ekspozicija 35, Aplikacija kontrasta 7).    

Specijalističko-konsultativni kabineti

Odjeljenje za hirurgiju:

Kabinet za ortopediju 86 pregleda,Kabinet za opću hirurgiju 42 pregleda i 7 ambulantnih operacija, Kabinet za urologiju 56 pregleda i Kabinet za oftalmologiju 27 pregleda.

 

Odjeljenje za internu medicinu

Kabinet za opću internu medicinu 13 pregleda, Kabinet za dermatovenerologiju 28, Kabinet za infektologiju 5 i Savjetovalište za dijabetes 10 pregleda.

Kabinet za gastroenetrologiju:ukupno 25 pregleda, 8 gastroskopija,1 kolonoskopija .

Kabinet za pulmologiju 13 pregleda te po jedna Bronhoskopija i Bronhoaspiracija.

Odjeljenje za anesteziju:Ukupno 15 pregleda .

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo: 9 ginekoloških i 27 akušerskih pregleda te 6 poroda.

Odjeljenje za neurologiju :ukupno 14 pregleda te 11 na Neurološkoj ambulanti 1 pregled na Kabinetu za CDKSV i 5 na Kabinetu za EMNG .

Nuklearna medicina: ukupno 47 pregleda , 2 Scintigrafije, Kabinet za nuklearnu medicinu 27 pregleda i 18 Hormonalnih statusa.

Odjeljenje za fizikalnu medicinu: ukupno 17 pregleda.

Odjeljenje za pedijatriju: ukupno 34 pregleda.

Odjeljenje za bolničku farmaciju: ukupno 306 usluga (lijekovi 105, Galenski proizvodi 20, medicinska sredstva 181 ).

Medicinsko-biohemijski labaratorij :143 pacijenata (1683 usluge i 1361 analiza).