UO premijerN 2

Upravni odbor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ danas je održao proširenu sjednicu kojoj su prisustvovali Mario Nenadić, premijer Kantona Sarajevo, Amra Isić, sekretar Ministarstva zdravstva KS, Sakib Katana, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor ove zdravstvene ustanove. Sastanak je bio posvećen aktuelnoj situaciji u zdravstvu u svjetlu pandemije koronavirusa.
Na sjednici su saopćeni i efekti uvođenja 24-satnog radnog vremena na Urgentnom centru. Evidentno je povećanje obima posla ali i troškova za lijekove, dijagnostiku ,dežure i sve ostalo . Novi način rada zahtjeva sistemsku finansijsku i kadrovsku podršku.
Premijer Nenadić je izrazio podršku medicinskim radnicima i obećao svu potrebnu pomoć. Istakao je da se bivša Garnizona ambulanta u krugu Opće bolnice, koja je dodjeljena Zavodu za javno uzdravstvo KS, a koja je planirana za izolatorij, mora što prije prilagoditi za tu namjenu. Kazao je da sve ovo traje dugo a da se svakim danom povećava broj zaraženih građana Covid-19.