Eufor

Predstavnici  EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Dushko Minev  i  Igor Dimitrovski, sastali su se danas s prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, direktorom  Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.

  Sasatanak je upriličen povodom  dogovora  o pružanju zdravstvene njege u Općoj bolnici  osoblju  EUFOR-a u BiH. Danas su dogovoreni svi  detalji buduće saradnje  a naredne sedmice se  očekuje i potpisivanje Memoranduma  o razumijevanju.

Direktor Gavrankapetanović je ovom prilikom naglasio da se  raduje uspostavljenoj saradnji,  a da će medicinsko osoblje Opće bolnice pružiti svu  potrebnu zdravstvenu njegu osoblju  EUFOR-a,  ukoliko se  za to ukaže potreba. Podsjetio je da  se u Općoj  bolnici  pruža   dobra  i brza zdravstvena usluga sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.