Vizual OBS

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, novi direktor Opće bolnice, na početku svog mandata je obećao potpunu transparentnost u svom radu i otvorenost ove zdravstvene ustanove prema građanima.
Jedna od obećanih novina je i postavljanje na bolničku web stranicu spiska zakazanih operacija, sa šifrom koju dobiju pacijenti kod zakazivanja operativnog zahvata. Doktori Severin Žujo i Adis Kukuljac će spisak ažurirati na mjesečnom nivou tako da će pacijenti u svakom trenutku znati kada im je zakazana planirana medicinska usluga.
Za ortopedske pacijente je rezerviran broj telefona: +387 33 285 271 , svaki radni dan od 08 do 14,00 sati.


Na naslovnici web stranice Opće bolnice na linku Zakazivanje operacija možete pogledati spisak pacijenata planiranih za operativni zahvat ugradnje totalne endoproteze kuka u julu ove godine.