sastanak 7

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović ,novi direktor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ,danas je održao sastanak sa svim šefovima Odjeljenja/Odsjeka ove zdravstvene ustanove. Pored ostalog, na sastanku se razgovaralo o organizaciji posla tokom trajanja pandemije Covid-19. kako bi svaki pacijent dobio adekvatnu   medicinsku uslugu na brži i lakši način od postojećeg.

Također, je razgovarano o zadacima koji očekuju   osoblje od kraja naredne sedmice, kada će Urgentni centar Opće bolnice raditi svaki dan,24. sata.

-Cilj nam je da zdravstveni sistem otvorimo građanima i da Urgentni centar i na Kliničkom centru i u Općoj bolnici radi svaki dan 24. sata, a da najveći udar   podnese Opća bolnica, da bi se izbjegla lutanja naših građana, od jedne do druge ustanove - naglasio je prof. Gavrankapetanović. Izrazio je očekivanje da će nadležne instutucije, sa svoje strane,   adekvatno odgovoriti i pratiti novi način rada i u skladu s tim uvećane finansijske i kadrovske potrebe Opće bolnice, a svi uposlenici imati odgovoran pristup postavljenim zadacima.