ISOSI 0

Pilot projekat uvođenja Inkluzivnih standarda (ISOSI) za osobe s invaliditetom u Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je trajao dvije godine a realiziran je u saradnji s Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). U proteklom periodu urađeni su mnogi građevinski i drugi radovi te je završena i edukacija osoblja. Kruna tog rada je današnje uručivanje akreditacije za rad po ISOSI standardima sa osobama s invaliditetom, za olakšan pristup zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama.

ISOSI 1

Almir Bilić, direktor AKAZ-a na prigodnoj svečanosti upriličenoj ovim povodom u Općoj bolnici, koja je održana prema svim preporukama zaštite zbog aktuelne pandemiju, uručio je akreditaciju prim. dr. Zlatku Kraviću, direktoru , koji danas završava svoj četverogodišnji mandat. Naglasio je da se radi o fokusiranoj akreditaciji, trećoj po redu, te da je Opća bolnica zdravstvena ustanova sa najviše akreditacija u BiH.
Uz akreditaciju je uručio i zahvalnicu prim. Kraviću za njegov lični angažman i dosadašnji doprinos za dobru saradnju dvije institucije.
Direktor Kravić se zahvalio na ovom važnom priznanju uz podsjećanje da je akreditaciji prethodilo mnogo posla i promjena ali da se najvažnija promjena desila u svijesti uposlenika.
-Ne radi se samo o promjenama fizičkih barijera, već i o ukupnoj promjeni svijesti ,pristupa i odnosa osoblja prema osobama s invaliditetom. Osoblje je uradilo potrebnu edukaciju a četrdesetak uposlenika je uspješno završilo kurs znakovnog jezika, kojim se služe osobe oštećenog sluha. Također, su postavljene informacije na Brajevom pismu, za slijepe i slabovidne pacijente kao i vodilica (taktilne podloge) koje pomažu slijepim osobama dolazak do ambulanti. Pored toga urađena su kupatila za osobe s invaliditetom i drugi potrebni građevinski i drugi radovi- naveo je Kravić. Na kraju je svom naslijedniku prof. dr. Ismetu Gavrankapetanoviću , čiji mandat v.d. direktora Opće bolnice počinje sutra, zaželio sretan rad kazavši da je „ pravi čovjek na pravom mjestu“ i da su njegovim izborom najviše dobili pacijenti.

ISOSI 3
Prisutnim predstavnicima medija i uposlenicima se kratko obratio i novi direktor prof. Ismet Gavrankapetanović, kazavši da će u svom radu nastojati dati jedan novi iskorak u poboljšanju zdravstvene usluge za sve pacijente kao i na educiranju mladih .
Također je podsjetio da je u proteklom periodu tokom aktuelne pandemije od koronavirusa bilo problema i ograničenja zbog kojih su patili pacijenti. Nastojat ću da svi zajedno, adekvatno odgovorimo zahtjevima naših građana. Završio je poslovicom da će nastavit graditi na svemu što je dobro a ispravljati šta se ispraviti može.