Pedijat 000

Odjeljenje pedijatrije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo otvoreno je za sekundarni nivo zdravstvene zaštite , nakon što je bilo privremeno zatvoreno zbog ulaska koronavirusa na ovaj odjel.
Svo osoblje je testirano i pošto su rezutati testa negativni na Covid-19, a prošao je i period u kojem su bili iz preventivnih razloga u propisanoj samoizolaciji, od početka ove sedmice vratilo se redovnim poslovima. Također, u ovom periodu, prostor je detaljno očišćen i dezinfikovan i spreman je za nove pacijente.
Pedijatrija s pacijentima radi svaki radni dan od 7,30 do 15,30 sati, s tim da su ponedjeljak i petak urgentni dani, i tada je osoblje na usluzi najmlađim pacijentima 24 sata.
Odjeljenje raspolaže sa 15 terapeutskih kreveta i sastoji se od Odsjeka za prijem i dnevne bolnice, Odsjeka za opću pedijatriju i Odsjek za neonatologiju te Pedijatrijskog savjetovališta.
U Općoj bolnici se liječe sva pedijatrijska stanja sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite a u stacionarnom dijelu je omogućen i boravak pratnje uz dijete.