Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo danas je posjetio Almir Kovačević, vanjski ocjenjivač Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) kako bi dao ocjenu implementacije inkluzije i uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Nakon obilaska bolnice i uvida u sve građevinske i druge radove koji su urađeni u proteklom periodu te u donesene mjere i procedure vezano za Inkluzivne standarde, vanjski ocjenjivač iz AKAZA-a je iznio sve pohvale.

akovcacevic 2

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je prva zdravstvena ustanova u regionu koja je krenula sa uvođenem Inkluzivnih standarda (ISOSI). Vidne su promjene koje su urađene na ovom putu u protekle dvije godine–kazao je ovom prilikom Almir Kovačević. Osoblje je uradilo potrebnu edukaciju. Tako je četrdesetak uposlenika uspješno završilo kurs znakovnog jezika, kojim se služe osobe oštećenog sluha. Također, su postavljene informacije na Brajevom pismu, za slijepe i slabovidne pacijente kao i vodilica (taktilne podloge) koje pomažu slijepim osobama dolazak do ambulanti. Pored toga urađena su kupatila za osobe s invaliditetom i drugi potrebni građevinski radovi, istakao je Kovačević.

akovcacevic 1

Posebna novina vezana za uvođenje ovih standarda je otvaranje novog zanimanja „savjetnik za pitanja osoba s invaliditetom u bolnici“. Dipl. medicinska sestra Sanele Čović, inače šefice Odjeljenja za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta u Općoj bolnici, ubuduće će obavljati i ovaj dio posla.
Opća bolnica je uradila sve da se ispoštuje načelo olakšanog i adaptibilnog pristupa zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama i ovaj „Pilot projekat“ koji smo počeli u Općoj bolnici može biti primjer za sve druge zdravstvene ustanove-zaključio je Kovačević.
Da li Opća bolnica zaslužuje Certifikat i da li će biti prva zdravstvena ustanova akreditovana po (ISOSI) standardima za osobe s invaliditetom, saznat ćemo krajem ovog mjeseca, kada Upravni odbor AKAZ-a donese konačnu odluku.