Donacija Slika

Delegacija u sastavu Nihada Glamoč, ministrica komunalne privrede u Vladi Kantona Sarajevo, Jasmin Terović, direktor Kantonalne uprava civilne zaštite i Nijaz Vatrić, pomoćnik direktora zaštite od požara i vatrogastvo, uručila je danas prim.dr. Zlatku Kraviću, direktoru Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, donaciju koju je osigurala kantonalna civilna zaštita.

Donacija sadrži zaštitnu medicinsku opremu u kojoj je oko 20. hiljada zaštitnih maski, 16. hiljada zaštitnih rukavica, 600 komada jednokratnih kombinezona, 100 vizira, 1000 hiruških mantila i 100 natikača. Pored ovoga donirana su i sredstva za dezinfekciju.
Direktor Kravić se zahvalio Upravi civilne zaštite na ovoj značajnoj donaciji i brizi za osoblje Opće bolnice. Naglasio je da iako imamo bolju situaciju sa koronavirusom ,da postoji realna opasnost od ponovne uspostave epidemije te da su sada zdravstveni radnici spripremni s obzirom na skorašnje iskustvo. Ovom prilikom direktor Kravić je upoznao goste na koji način je bio organiziran rad u Općoj bolnici tokom trajanja aktuelne pandemije.