OBS stara

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ od danas ( ponedjeljak, 18. 05. 2020. ) se postepeno vraća na stari režim pružanja zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite a prema preporuci Kriznog štaba Kantona Sarajevo i s obzirom da posljednjih dana nema zabilježenih slučajeva zaraženih Covidom-19. Trijažni punktovi na ulazu u Ustanovu i dalje ostaju i radit će svaki dan 24. sata.
Pacijenti koji dolaze u Opću bolnicu trebaju imati uputnicu iz Doma zdravlja ili Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i popunjen epidemiološki anketni upitnik.
Ambulante i kabineti specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite primat će pacijente svakim radnim danom prema rasporedu koji je bio prije proglašenja stanja elementarne nepogode. Za ovaj pregled pacijentima je potrebna uputnica iz primarne zdravstvene zaštite.
Pacijenti kojima ljekar specijalista na Kabinetu indicira hitan prijem obavezno će biti testirani na Covid-19 serološkim testom, koji će se raditi u Općoj bolnici. Inače, hospitalizacija elektivnih pacijenata putem Kabineta će se vršiti svaki radni dan.
Prostor Izolatorija, gdje je inače smješteno Odjeljenje pedijatrije, vraća se u prvobitne namjene kao i Odjeljenje za neurologiju. Izuzetak je Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koje će početi s radom nakon prestanka stanja elementarne nepogode.
Iz Opće bolnice se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju zbog dosadašnjeg izmjenjenog načina pružanja zdravstvenih usluga u ovoj Ustanovi, koje je bilo uspostavljeno zbog aktuelne pandemije koronavirusa.