OBS naslovna

Prema instrukciji Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo a zbog promjene epidemiološke situacije, Opća bolnica“ Prim. dr. Abdulah Nakaš “, će svaki dan vršiti prijem djece i trudnica s febrilnim stanjima i akutnim respiratornim simptomima, koji zahtijevaju specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa.
Sva druga oboljenja, ne nužno i samo febrilna stanja i akutni
respiratorni simptomi, a koja imaju pozitivnu epidemiološku vezu
za COVID-19 (samoizolacija ukućana, mogući zdravstveni kontakti
iz okruženja), a nisu prethodno testirani i zahtjevaju specijalističku
zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa se upućuju u Opću bolnicu i to
svaki dan gdje se trijažiraju.

Opća bolnica neće primati djecu i trudnice koji nemaju pozitivnu epidemiološku sliku i nisu bili u kontaktu sa osobama kod kojih postoji sumnja da su zaraženi koronavirusom.
Također, u Opću bolnicu se neće primati neurološki pacijenti, koji nemaju simptome koje izaziva koronavirusa, saopćeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata