OBCorona 1

Kao preventivna mjera radi spriječavanja širenja koronavirusa, na ulazu u Opću bolnicu „Prim.dr. Abdulah Nakaš “, je postavljen šator gdje se vršiti trijaža pacijenata . Prije ulaska u ovu zdravstvenu ustanovu svi pacijenti će ispuniti epidemiološku anketu a mjerit će im se i tjelesna temperatura.

OBCorona 2

U šatoru dežura medicinski tim kojeg čini jedan ljekar i dva medicinska tehničara i oni razvrstavaju pacijente prema stepenu hitnosti . Pacijenti sa povišenom temperaturom će biti odmah upućeni u ambulantu za febrilna stanja.

Inače, mjerenje tjelesne temperature bezkontaktnim toplomjerom, prije ulaska u Opću bolnicu , svim pacijentim ali i svim uposlenicima, je uvedeno krajem prošle sedmice.

Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice, pozvao je penzionisane ljekare infektologe, epidemiologe, neurologe, ginekologe i hirurge , ako se osjećaju sposobnim za rad i žele da pomognu u ovoj situaciji ,da se jave u bolnicu. Poziv je upućen i svim slobodnim doktorima kao i doktorima koji su na birou.
Ovom pozivu su se odmah odazvali nekadašnji direktor Opće bolnice prim. dr. Bakir Nakaš, infektolog kao i prim.dr. Dragan Stevanović,internista donedavni šef Odjeljenja za interne bolesti.
Također, pozivu se odazvao i prim.dr. Željko Ler, epidemiolog i nekadašnji direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

OBCorona 3

Podsjećamo da bolnički Krizni štab kontinuirano prati higijensko-epidemiološku situaciju i donosi mjere u skladu sa uputama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.
Također, ranije su zabranjene posjete pacijentima, a u bolnici su pojačane higijenske i druge mjere te je uvedeno obavezno korištenje zaštitnih maski. Prema naredbi Kriznog štaba a u cilju prevencije širenja koronavirusa u Općoj bolnici se obavljaju samo neophodni specijalističko-konsultativni pregledi, po procjeni specijaliste i tima porodične medicine.