tektilne 1U okviru implementacije Inkluzivnih standarda (ISOSI) u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ postavljene su taktilne podloge (vodilje) kako bi se olakšao dolazak slijepim i slabovidnim osoba na ljekarski pregled. Radi se o podnim podlogama ,koje su posebno dizajnirane s ciljem lakšeg snalaženja slabovidnih pacijenata i njihovog samostalnog dolaska do ambulante.
Inače, Opća bolnica je početkom 2018. godine počela uvođenje Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Projekat se realizira u saradnji s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

tektilne 2
Uvođenje ovih standarda predstavlja načelo olakšanog i adaptibilnog pristupa zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama. Praktično, to znači prevazilaženje komunikacijskih, fizičkih i svih drugih prepreka, koje onemogućavaju identičan tretman svim pacijentima. Opća bolnica je prva zdravstvena ustanova u BiH i regionu ,koja je počela s uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom.
U proteklom periodu je završena i edukaciju osoblja vezano za ove standarde a 40 uposlenika je uspješno završilo i kurs znakovnog jezika kojim se sporazumijevaju gluhe i nagluhe osobe te su urađeni i potrebni građevinski i drugi radovi kako bi se osobama s invaliditetom omogućila što bolja usluga.