OBS Naslovna white 2018

Na osnovu prijedloga mjera za prevenciju širenja virusa gripe Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo te Komisije za nadzor nad hospitalnim infekcijama Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, od petka, 31. 01. 2020. godine, privremeno se ograničavaju posjete bolesnicima u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Za jednog hospitaliziranog pacijenta dnevno su posjete ograničene na jednog posjetioca i na trajanje do 15 minuta.
Svaki posjetilac će na ulazu u hospitalno odjeljenje, od medicinske sestre-tehničara dobiti zaštitnu masku koju je obavezan nositi u toku posjete.