Ped 1

Odjeljenje pedijatrije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo počelo je sa radom početkom oktobra prošle godine i za kratko vrijeme je steklo povjerenje naših pacijenata.
Ljubazno i stručno osoblje čini devet pedijatara, dvije glavne i 16 pedijatrijskih sestara, od kojih su dvije diplomirane pedijatrijske sestre. Svaki radni dan od 7,30 do 15,30 sati, su na raspolaganju malim pacijentima za pružanje sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, s tim da su ponedjeljak i petak urgentni dani, i tada je osoblje na usluzi 24 sata.

Pedijatrija raspolaže sa 15 terapeutskih kreveta i sastoji se od Odsjeka za prijem i dnevne bolnice, Odsjeka za opću pedijatriju i Odsjek za neonatologiju te Pedijatrijskog savjetovališta. Ovo specijalizirano odjeljenje za liječenje najmlađih sugrađana je koncipirano i opremljeno s posebnom pažnjom , kako bi boravak pacijenata u ugodnom ambijentu bio što bezbolniji.

Ped 2

Kadrovski, prostorno i sa medicinskom opremom osposobljeni smo za pružanje sljedećih usluga:

Neonatologija: Odsjek pruža dijagnostičke i terapijske usluge novorođenčadi odmah po rođenju, te onih čije kliničko stanje zahtjeva bolničko liječenje. Svakom novorođenčetu se provodi prevencija rane hemoragične bolesti, metabolički skrining na hipotireozu i fenilketonuriju, selektivno skrining kukova, primjena BCG i Hepatitis vakcine. U suradnji sa dječijim kardiolozima vrši se rana detekcija urođenih srčanih mana i transport u dogovarajuću ustanovu. Uz dijagnostiku i liječnje vrši se kontinuirana edukacija majki o prirodnoj ishrani, dojenju čemu se pridaje posebna pažnja prema standardima akreditovanih „Bolnica prijatelj beba“.
Odsjek za prijem i dnevna bolnica: trijaža svih stanja u pedijatriji, hitna stanja u pedijatriji, specijalistički pregledi u dobi od 0-18 godina, interpretacija EKG –a sa mišljenjem, uzimanje materijala za specifične laboratorijske nalaze i njihova interpretacija, provođenje svih oblika terapije, spirometrija, davanje savjeta roditeljima i starateljima.

Posebno ističemo Dnevnu bolnicu koja ima za cilj pružanje kompletne zdravstvene zaštite pacijentima čija priroda bolesti omogućava kratkotrajan boravak u bolnici. Princip rada zasnovan je na brzoj dijagnostici i liječenju svih stanja iz oblasti pedijatrije. U slučaju da nastupi pogoršanje kliničkog stanja ili laboratorijskih nalaza može se donijeti odluka za prijem na odjel. Ovakav konceptrada omogućava kraću hospitalizaciju, a posebno doprinosi manjem odsustvu djece iz škole, bržem oporavku, manjem broju bolovanja roditelja te psihosocijalnom aspektu djeteta kojem pridajemo poseban značaj.

Odsjek za opću pedijatriju: stacionarni oblik liječenja svih pedijatrijskih stanja sekundarnog nivoa. Odjel je moderno koncipiran i omogućava boravak pratnje uz dijete, posjeduje igraonicu za djecu te savremenu opremu.

Pedijatrijsko savjetovalište: radi svaki radni dan u periodu od 08 do 14sati.
Utorkom, srijedom i četvrtkom u periodu od 10-13 sati otvoreno je za naše male pacijente i majke kao i Savjetovalište o dojenju.

Ped 3