VII. Dani kvaliteta u zdravstvu svi

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), nedavno su u Sarajevu održani Dani kvaliteta u zdravstvu pod nazivom : „Budućnost kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite“.

Ovaj stručni skup je organiziran sedmi put po redu i okupio je više od 300 zdravstvenih profesionalaca i saradnika u zdravstvu te predstavnike nevladinih organizacija i pacijenata.

Dvodnevnom seminaru iz Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo je prisustvovalo 16 uposlenika od kojih su četiri i saradnici AKAZ-a.

Inače , Dani kvaliteta u zdravstvu su ponudili dodatno usavršavanje za saradnike AKAZ-a (koordinatori kvaliteta, facilitatori, vanjski ocjenjivači kvaliteta) o sljedećim temama:

-zakonska osnova uspostave, razvoja i održavanja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti,

-uloga koordinatora kvaliteta,

-uvođenje sistema kvaliteta u ustanovu,

-priprema zdravstvene ustanove za vanjsku ocjenu,

-uloga menadžera kvaliteta u privatnoj zdravstvenoj ustanovi,

-indikatori izvršenja,

-medicina zasnovana na dokazima,

-indikatori izvršenja i izrada godišnjih izvještaja,

-mehanizmi stimulativnog finansiranja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite,

-uloga AKAZ-a,

-iskustva ASKVA-e,

-projekat mentalnog zdravlja u BiH (o kojem su govorili predstavnici Ministarstva zdravstva federacije BiH i Asocijacija XY),

-unapređenje usluga kroz standardizaciju sestrinske prakse .

Pored toga , na skupu su prezentirani i radovi iz pojedinih zdravstven ustanova o unapređenju sistema kvaliteta i sigurnosti. Veliku pažnju je izazvalo izlaganje koje je održao prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice o temi : „Kontinuirani i budući rad učesnika u poboljšanju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite“. Direktor Kravić je ,pored ostalog, iznio iskustva uvođenja novih usluga u zdravstvenoj ustanovi koju uspješno vodi i koja je od prošle godine akreditirana za kvalitet.

Dipl. mt Sanela Čović, šefica Odjeljenja za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta u Općoj bolnici je održala predavanje o temi : „Uloga učesnika u poboljšanju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite“. Njeno izlaganje o ulozi koordinatora kvaliteta i pripremi zdravstvene ustanove za vanjsku ocjenu, po mišljenju učesnika, je ocjenjeno kao najkorisnije i najupečatljivije.

Već tradicionalno najzaslužnijima su uručena priznanja i pohvale a jedno od njih je dobila i gosp.Sanela Čović, i to za izvrsnost u kategoriji koordinatora kvaliteta .

 

VII. Dani kvaliteta u zdravstvu