Neuiro

Odjeljenje za neurologiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u saradnji sa domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo organizira akciju besplatnih pregleda pacijenata , povodom Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara.
Akcija će biti upriličena u Općoj bolnici u utorak i četvrtak , 29. i 31. oktobra ove godine , u terminu od 8,30. do 14,00 sati.
Pacijente , kod kojih postoji rizikofaktor, u Opću bolnicu će upućivati na pregled domovi zdravlja. Na preventivnom pregledu pacijentima će biti urađene potrebne pretrage i data preporuka za terapiju i dalji tok liječenja.
Svjetski dan borbe protiv moždanog udara obilježava se 29. oktobra, s ciljem upoznavanja javnosti o prirodi oboljenja, njegovoj prevenciji i tretmanu stanja. Obilježavanje ovog datuma je pokrenula 2006. godine Svjetska organizacija za moždani udar (WSO).

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata