Neuiro

Odjeljenje za neurologiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u saradnji sa domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo organizira akciju besplatnih pregleda pacijenata , povodom Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara.
Akcija će biti upriličena u Općoj bolnici u utorak i četvrtak , 29. i 31. oktobra ove godine , u terminu od 8,30. do 14,00 sati.
Pacijente , kod kojih postoji rizikofaktor, u Opću bolnicu će upućivati na pregled domovi zdravlja. Na preventivnom pregledu pacijentima će biti urađene potrebne pretrage i data preporuka za terapiju i dalji tok liječenja.
Svjetski dan borbe protiv moždanog udara obilježava se 29. oktobra, s ciljem upoznavanja javnosti o prirodi oboljenja, njegovoj prevenciji i tretmanu stanja. Obilježavanje ovog datuma je pokrenula 2006. godine Svjetska organizacija za moždani udar (WSO).