amilaHusic1p

Odjeljenje za hirurgiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, u okviru interne edukacije, organiziralo je predavanje za osoblje ove zdravstvene ustanove.

amilaHusic2p
Dr. Amila Husić, specijalista opće hirurgije je održala predavanje o temi:
„Operativni tretman komplikacija inflamatornih bolesti crijeva“, a dr. Ida Tursunović, specijalizant opće hirurgije je dala prikaz slučaja , vezano za
hirurško liječenje komplikacija inflamatornih bolesti crijeva.
Sa Odjeljenja za hirurgiju najavili su nastavak edukacije u narednom periodu. Integralna predavanja možete pogledati OVDJE!