OBS Naslovna white 2018

Udruženje/Udruga medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH u sklopu projekta jačanja sestrinstva u BiH i u saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ organiziralo je ,u ovoj zdravstvenoj ustanovi, stručni skup o aktuelnim temama iz oblasti zdravstva. Na stručnom skupu su obrađene   sljedeće teme:

-Značaj komore, udruženja, sindikata za medicinsku sestru/tehničara- predavač Armin Hadžić, dipl.med.teh.
-Sigurnost bolesnika kao standard kvalitete u bh zdravstvu - predavač Dženana Mahmutović
-Primjena savremenih smjernica u postupcima kardiopulmonalne reanimacije sa osvrtom na prehospitalno zbrinjavanje - predavač mr. zdravstvene njege i terapije Elvedin Zukić

-Sagorjevanje na poslu-Dženana Hadžimahmutović,medicinska sestra

-Barotraume- Sandra Musić,dipl. medicinska sestra

-Prevencija vršnjačkog nasilja-Ajla Alić, dipl.medicinska sestra

Stručnom skupu u Općoj bolnici je prisustvovalo više od 400 medicinskih sestara i tehničara a predavanja su bodovana od nadležne komore, u skladu sa pravilnikom o bodovanju stručnih predavanja.