OBS Naslovna white 2018

Udruženje/Udruga medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH, u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH, održat će stručna predavanja za zainteresirane medicinske sestre/tehničare u utorak, 15. oktobra ove godine, s početkom u 14,30 sati, u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo. Na ovom skupu planirano je da se obradi više aktuelnih tema, a neke od njih su:
„Značaj komore, udruženja, sindikata za medicinsku sestru/tehničara“ - predavač Armin Hadžić, dipl.med.teh.
„Sigurnost bolesnika kao standard kvalitete u bh zdravstvu“ - predavač Dženana Mahmutović.
“Primjena savremenih smjernica u postupcima kardiopulmonalne reanimacije sa osvrtom na prehospitalno zbrinjavanje“ - predavač mr. zdravstvene njege i terapije Elvedin Zukić.
Predavanja će biti bodovana od nadležne komore, u skladu sa pravilnikom o bodovanju stručnih predavanja.