ink stand 2019 1U sklopu implementacije Inkluzivnih standarda za osobe oštećenog sluha u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ danas je počela obuka osoblja ove zdravstvene ustanove za korištenje znakovnog jezika. Edukacija će se izvoditi dva puta sedmično i kako se očekuje za mjesec dana uposlenici će uz veliku pomoć predavača Jasminke Proho iz Udruženja gluhih i nagluhih osoba Kantona Sarajevo, inače zvaničnog tumača znakovnog jezika, savladati vještinu upotrebe ovog jezika.

InStand2019 1

Edukaciju je organiziralo Odjeljenja za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta Opće bolnice s ciljem da se poboljša komunikacija bolničkog osoblja sa pacijentima oštećenog sluha . Stečena znanja će doprinjeti poboljšanju zdravstvene usluge ali i olakšati rad uposlenicima.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata