Certain

Dr. Merima Šišić, šefica Odjeljenje za urgentnu medicinu u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ te doktorica Zehrina Husnić i medicinska sestra Amara Baftić, sa istog Odjeljenja, uspješno su završile tečaj: „Poboljšanje ishoda u hitnoj službi i jedinicama intenzivnog liječenja-CERTAIN pristup“, koji je održan u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar “ u Zagrebu u saradnji sa Mayo Clinic, Rochester,MN,USA.

Certain2Program ovog tečaja nudi zdravstvenim sistemima provjereni alat za odlučivanje u dijagnostici i liječenju akutnih bolesnika u hitnim službama, urgentnim centrima i jedinicama intenzivnog liječenja u vidu CERTAIN protokola (Checklist for Early Recognition and Treatmet of Acute Illnes and Injury), koji između ostalog podrazumijeva sljedeće ciljeve:
-utvrditi važnost standardiziranog , sistematskog i struktuiranog pristupa u postupku sa akutno oboljelim ili ozlijeđenim bolesnikom,
-inkorporirati CERTAIN pristup (lista provjere kod prijema i pregleda pacijenta) u postupku prijema, reuscitacije i svakodnevnih vizita akutnog i ozlijeđenog bolesnika,
-demonstrirati važnost uloge vođe tima u prenošenju povratnih informacija članovima tima tokom prijema/resuscitacije koristeći CERTAIN liste provjere.
Pored interaktivnih predavanja tokom tečaja su održane i „hand on“ radionice sa scenarijima i sa upotrebom portabl ultrazvuka za orjentacionu dijagnostiku.

Certain3

Također, na ovom stručnom skupu je prezentirana i modernizirana medicinska oprema u resucitaciji akutnog ili reanimiranog pacijenta.
Učesnicima tečaja su dodjeljeni internacionalno priznati Certifikati Mayo Clinic.

Sirimo Ljubav 200

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata