BD

Doktorica Behka Durak, specijalista urgentne medicine u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , nedavno je učestvovala na treningu ALS- Advanced Life Support .Edukacija je održana u Novom Sadu u organizaciji nacionalnog sekretarijata Republike Srbije i pod pokroviteljstvom ERC-a- (European Resuscitation Council- Europian Interdisciplinary Council for Resustitation Medicine and Emergency Medical Care). Učesnici treninga iz regije su educirani o najnovijim ERC-ovim smjernicama u tretmanu poremećaja ritma – Tahikardije i Bradikardije, kao i o tretmanu životno ugroženih pacijenata u uslovima rada na terenu i u urgentnim centrima.
Kao dio praktične obuke učesnici su imali zadatak da zbrinu pacijenta sa srčanim zastojom uz upotrebu najsavremenije opreme i ERC-ovih protokola za reanimaciju. Za uspješan reanimacioni postupak je bio neophodan timski rad u kojem je svaki član imao jasno definisanu ulogu ,a uspješnost svakog tima je dobro provedena reanimacija sa pozitivnim ishodom po pacijenta.
Edukatori su bili specijalisti urgentne medicine, anestezije i reanimacije na čelu sa dr. Zlatkom Fišerom.
Nakon provedene edukacije učesnici su pristupili pismenom i praktičnom polaganju usvojenih vještina te su im dodjeljeni certifikati sa periodom važenja od tri godine.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata