OBS kapija

Senat Univerziteta u Sarajevu, na sjednici održanoj 30. januara ove godine, je većinom glasova, donio odluku kojom se Javnoj ustanovi Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ utvrđuje status nastavno- naučne baze.

Petnaest dana kasnije i Upravni odbor UNSA-e je podržao ovu inicijativu.

Inače, Stomatološki fakultet je na sjednici Vijeća Grupacija medicinskih nauka, u čijem su sastavu Veterinarski, Medicinski, Stomatološki, Farmaceutski i Fakultet zdravstvenih studija, početkom januara pokrenuo inicijativu da se Općoj bolnici dodijeli status nastavne baze.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata