Akreditacija OBS Sarajevo A3 Format

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH na jučerašnjo sjednici (26.02.2019.) je donio odluku o izdavanju akreditacije J.U. Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“. Ovoj zdravstvenoj ustanovi je nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za akreditaciju dodijeljena akreditacija.

AKAZ ocjena3

“Menadžment se 2016. opredijelio da bolnica uđe u sveukupni proces akreditacije kako bismo imali zaokružen sistem kvaliteta i sigurnosti u kojem se zna šta ko radi i u kojem se pruža najkvalitetnija zdravstvena usluga i provode najviši mogući standardi uz raspoloživa sredstva”, kaže prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš".

Opća bolnica s AKAZ-om provodi i pilot projekat uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI), a Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo ove bolnice nakon uspješno okončanog procesa reakreditacije u februaru 2018. dodijeljena je akreditacija “Bolnica-Prijatelj beba”.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava