Sarajevo smog TW.jpg.688x388 q85 crop upscale

U BiH, posebno u Sarajevu, ovih dana je povećano zagađenje zraka. Građanima se kao preventivna mjera preporučuje da svedu na minimum kretanje i boravak u gradskoj zoni posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađenih materija u zraku najveća.
Zbog pogoršanog aerozagađanja se preporučuje korištenje respiratornih zaštitnih maski, kako bi se ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi.
Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, plućni i srčani bolesnici, djeca i trudnice, izbjegavaju zadimljene prostorije i da, ako su u prilici, borave što više vremena na svježem zraku na okolnim izletištima.

Sirimo Ljubav 200

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata