Nina H 2018 1

Prim. dr. Nina Hrabač, specijalista infektolog u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za osoblje ove zdravstvene ustanove je održala predavanje o temi “Obuka o zdravlju,sigurnosti i kontroli infekcija“.
Dr. Hrabač je i predsjednica Komisije za nadzor nad hospitalnim infekcijama i u tom svojstvu je informirala prisutne, o radu Komisije na čijem je čelu, ali je istakla i rad drugih komisija koje su formirane sa zadatkom da se aktivno bave, svaka iz svoga ugla, i pitanjima zdravlja i sigurnosti zaposlenika Opće bolnice.

Nina H 2018 3
Pored ostalog je kazala da su napisane strategije za poboljšanje sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti u bolnici, za osiguranje zdravih radnih mjesta, strategija za upravljanje otpadom. Izrađena je politika kontrole infekcije u bolnici, kao i politika skrininga uposlenika.
Iz domena upravljanja rizikom , u svrhu očuvanja zdravlja i sigurnosti uposlenika bolnice, izrađene su procedure kontrole infekcije, procedure za sigurnost na radu i procedure za upravljane otpadom.
Komisija i Tim za nadzor nad hospitalnim infekcijama rade prema standardima kontrole infekcije te je napisano niz procedura koje se bave preporukama i smjernicama u prevenciji i kontroli infekcije u bolnici i zaštiti i sigurnosti osoblja bolnice.U ustanovi se vode evidencije vakcinisanih radnika protiv influence i B hepatitisa, obavlja se periodični skrining zaposlenika na hepatitise B,C i HIV. Redovno se prijavljuju incidentni ubodi osoblja i postupa se prema napisanim procedurama.Također, se redovno obavljaju redovni sanitetski pregledi uposlenika na kliconoštvo.
Dr. Hrabač je istakla da su veoma važne mjere zaštite osoblja od biološkog agensa u radnom okruženju, nadzor nad adekvatnim razvrstavanjem, transportom i eliminacijom medicinskog otpada, redovna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i održavanje higijene u prostorijama u skladu sa higijenskim normama, prema postojećim procedurama.

Nina H 2018 2
Imunizacija protiv influence i protiv B hepatitisa je značajna u preventivi ovih oboljenja i sigurnosti i očuvanja zdravlja uposlenika bolnice.
Pranje ruku je najvažnija mjera u prevenciji i kontroli infekcije i zbog toga je slijedilo predavanje o ovoj temi, koje su pripremile medicinske sestre Emina Šemić i Velida Kadrić.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata