OBS Naslovna white 2018

Presudom Općinskog suda u Sarajevu protiv Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, a nakon održane glavne rasprave 13. septembra 2018. godine, zabranjuje se organiziranje i provođenje štrajka koji je započet 5. septembra zato što nije najavljen, organiziran i vođen u skladu sa Zakonom o štrajku.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata