Stručni skup u Općoj bolnici  "Poboljšanje kvaliteta u evropskom zdravstvu – Radionica za   zdravstvene organizacije Zapadnog Balkana "   

bolnica

U Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu u četvrtak, 5. jula ove godine , od 10 do 15 sati će biti upriličen Stručni skup „Poboljšanje kvaliteta u evropskom zdravstvu – Radionica za zdravstvene organizacije Zapadnog Balkana“.

Stručni skup organizira kanadska akreditacijska agencija „Accreditation Canada“ u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i Općom bolnicom „Prim.dr Abdulah Nakaš“, koja će biti domaćin ovom značajnom događaju.

Učesnici skupa će imati priliku čuti izlaganja o aktivnostima i principima rada „Accreditation Canada“ o čemu će govoriti Alessandro Buriani iz odjeljenja ove kuće za Evropu. O iskustvima iz bolnice Postojna u Sloveniji će govoriti Marjeta Stegel Bizjak a Klinike Magdalena iz Hrvatske Petar Cota. Planirano je i učešće predstavnika federalnog i kantonalnog ministarstva zdravstva . 

Program Stručnog skupa

program

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata