Vanjski ocjenjivači federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) Roberta Petrović, dip. med. sestra i Almir Kovačević, dipl pravnik , započeli su u četvrtak, 28.12.2017. godine vanjsku ocjenu Odjeljenja za ginekologiju i porodiljstvo Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“. Radi se o reakreditaciji „Bolnice prijatelj beba“ odnosno, fokusiranoj akreditaciji.
bbf
Ocjenjivači su najprije obišli Kabinet direktora. Tokom kraćeg sastanka domaćin im je bio prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice sa saradnicima dr. Rankom Čovićem, menadžerom za kvalitet, prim.dr. Ninom Hrabač, infektolog, dr. Jasminom Šlaku, spec. pedijatrom, dr.sci.med. Nenadom Mišeljićem, specijalistom ginekologije i akušerstva,dipl.md.teh. Sanela Čović, koordintor za upravljanjem rizikom, dipl.med.teh. Elvedinom Derviševićem, glavnim medicinskim tehničarom bolnice i Jasminom Dučić-Nuhodžić, sekretarom Kabineta direktora.
Direktor Kravić je goste upoznao da je Opća bolnica u postupku akreditacije, koja je planirana da se završi krajem 2018. godine, a da je ocjenjivanje rada Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo generalna proba pred završnu ocjenu ove zdravstvene ustanove.

bbf 2
Vanjski ocjenjivači danas i sutra će obilaziti Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo, pregledati medicinsku i akreditacijsku dokumentaciju, obaviti intervjue sa osobljem i pacijentima i na osnovu toga sačiniti izvještaj u skladu sa procedurom, Komisije za certifikaciju dati svoju preporuku za konačnu odluku o certifikaciji Odjeljenja.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata