OBS white

Obavještavamo učesnike konkursa za dodijelu osnovnih specijalizacija u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017. godinu, da Odluku o izboru kandidata mogu pogledati na oglasnoj ploči, koja se nalazi u prizemlju nebodera ove zdravstvene Ustanove. Inače, na pomenutom konkursu izabrani su kandidati za 18 specijalizacija.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata