gripa 1

Gripa (influenza) je virusno, sezonsko oboljenje, veoma zarazno, koje se javlja epidemijski u zimskim mjesecima. Uzročnici gripe su tri tipa virusa A, B i C. Gripa je bolest disajnih puteva, ali je mnogo opasnija od prehlade zbog češćih i težih komplikacija. Nakon kraće inkubacije javljaju se sljedeći simptomi: prvih dana povišena temperatura, kostobolja, malaksalost, glavobolja, a tek nakon nekoliko dana, gušobolja, kijavica i suhi kašalj.
Najčešće komplikacije gripe su: sinusitis, otitis, laringitis, bronhitis i pneumonija. Veoma i po život opasna kompikacija kod djece je Reyov sindrom kada dolazi do oštećenja mozga i jetre, a povezan je sa uzimanjem acetilsalicilne kiseline koja je stoga kontraidikovana za obaranje povišene temperature.
Liječenje gripe podrazumijeva odmaranje, upotrebu Paracetamola za obaranje temperature, unos dovoljno tečnosti, čajeva, vitamina C.
U slučaju bakterijske superinfekcije potrebno je da ljekar odredi odgovarajući antibiotik.
Najbolja prevencija gripe je vakcinacija koja se preporučuje osobama starijim od 65 godina, hroničnim bolesnicima i zdravstvenim radnicima.
U sezoni gripe treba izbjegavati veće skupove i kontakt sa oboljelim. Korisna zaštita je upotreba zaštitnih maski, osobito u kolektivima.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata