000 CUM 2022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljeno je 77 pacijenata, a 62 su otpuštena iz ustanove. Na Urgentnom centru opservirano je 95 pacijenata, od kojih je 7 primljeno na bolničko liječenje.
Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađena su 332 pregleda ,među kojima 42-CT-dijagnostike, 20-RTG pluća, 180-UZ-dijagnostike, 28- MRI dijagnostike itd.
Na Kabinetu za ortopediju jučer je bilo 89 pregleda, Kabinetu za akušerstvo 63, Kabinetu za opću hirurgiju 56, Kabinetu za urologiju 56, Kabinetu za kardiologiju 50, Kabinetu za dermatovenerologiju 50, Kabinetu za neurologiju 38, Kabinetu za otorinolaringologiju 38, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 31, Odsjeku za nuklearnu medicinu 27, Ambulanti za anesteziološke preglede 27, Kabinetu za pedijatriju 25, Kabinetu za ginekologiju 25, Kabinetu za gastroenterologiju 21, Kabinetu za oftalmologiju 20, Kabinetu za opću internu medicinu 19, Kabinetu za pulmologiju 16, Kabinetu za reumatologiju 15, Ambulanti za terapiju bola 13, Kabinetu za vaskularnu hirurgiju 12, Kabinetu za nefrologiju 12, Savjetovalištu za infektologiju 11, Kabinetu za dijabetologiju 10,Odsjeku za patologiju sa prosekturom 18, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 24, Odsjeku za kliničku laboratoriju 303 itd.
Prethodnog dana u Općoj bolnici su rođene 3 bebe, a u operacionim salama je urađeno 27 operacija. Ukupno je bilo 1.496 pregleda i 5.824 pružene zdravstvene usluge.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI