U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljeno je 77 pacijenata, a 95 je otpušteno iz ustanove. Na Urgentnom centru opservirano je 111 pacijenata, od kojih je 9 primljena na bolničko liječenje.
Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađeno je 225 pregleda među kojima 44-CT-dijagnostike, 17-RTG pluća, 92-UZ-dijagnostike, 18- MRI dijagnostike itd.
Na Kabinetu za otorinolaringologiju jučer je bio 81 pregled, Kabinetu za ortopediju 80, Kabinetu za kardiologiju 70, Kabinetu za akušerstvo 66, Kabinetu za neurologiju 55, Kabinetu za dermatovenerologiju 43, Kabinetu za opću hirurgiju 39, Kabinetu za ginekologiju 36, Ambulanti za anesteziološke preglede 35, Odsjeku za nuklearnu medicinu 29, Kabinetu za vaskularnu hirurgiju 27, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 22, Kabinetu za pedijatriju 19, Kabinetu za gastroenterologiju 17, Kabinetu za oftalmologiju 14, Kabinetu za opću internu medicinu 13, Kabinetu za reumatologiju 12, Kabinetu za dijabetologiju 10, Kabinetu za pulmologiju 9, Kabinetu za maksilofacijalnu hirurgiju 3, Savjetovalištu za infektologiju 3, Kabinetu za nefrologiju 2, Ambulanti za terapiju bola 1, Odsjeku za patologiju sa prosekturom 20, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 40, Odsjeku za kliničku laboratoriju 257 itd.
Prethodnog dana u Općoj bolnici je rođeno 7 beba, a u operacionim salama je urađeno 30 operacija. Ukupno je bilo 1.339 pregleda i 6.815 pruženih zdravstvenih usluga.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI