radiologija 1

Jutarnji sastanak osoblja Odjeljenja za radiološku dijagnostiku :Analiza slučajeva


U posljednja 24. sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljeno je 67. pacijenata , a 50. je otpušteno iz ustanove. Na Urgentnom centru opservirano je 105. pacijenata, od kojih je troje primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađena su 322. pregleda, među kojima je bilo 59.CT-dijagnostike, 23. RTG- pluća, 158. UZ- dijagnostike, 29. MRI- dijagnostike itd.
Na Kabinetu za otorinolaringologiju jučer je bilo 100. pregleda, Kabinetu za ortopediju 91, Kabinetu za akušerstvo 89, Kabinetu za opću hirurgiju 60, Kabinetu za ginekologiju 43, Odsjeku za nuklearnu medicinu 42, Kabinetu za urologiju 40, Kabinetu za neurologiju 35, Ambulanti za anesteziološke preglede 32, Kabinetu za dermatovenerologiju 29, Kabinetu za gastroenterologiju 26, Kabinetu za kardiologiju 25, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 23, Kabinetu za maksilofacijalnu hirurgiju 22, Kabinetu za opću internu medicinu 20, Kabinetu za pulmologiju 16, Kabinetu za pedijatriju 15, Kabinetu za dijabetologiju 11, Savjetovalištu za infektologiju 9, Kabinetu za oftalmologiju 6, Ambulanti za terapiju bola 5, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 36, Odsjeku za kliničku laboratoriju 336. itd. Prethodnog dana u Općoj bolnici je rođeno osam beba, a u operacionim salama je urađeno 36. operacija. Ukupno je bilo 1.554 pregleda i 6.270 pruženih zdravstvenih usluga.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava