da radiologije1

U Općoj bolnici „ Prim. dr. Abdulah Nakaš, a u organizaciji Odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanje kvaliteta i Odjeljenja za radiologiju , upriličena su predavanja povodom Međunarodnog dana radiologije. Inače, od 2012. godine, svakog osmog novembra u svijetu se obilježava ovaj dan , kada je Wilhelm Conrad Röntgen otkrio postojanje X-zraka 1895. godine s ciljem da se ukaže na značaj i ulogu radiologije u savremenoj medicini. Ove godine odabrane su teme iz domena urgentne radiologije s obzirom da Opća bolnica svakodnevno pored elektivnih pacijenata obrađuje i veliki broj urgentnih, u čemu Odjeljenje za radiologiju daje ogroman doprinos.

Ovim povodom prof. dr. Zulejha Merhemić, specijalista radiolog i članica Senata Opće bolnice je prezentirala predavanje o temi: Intrakranijalna krvarenja, a prof. dr. Amela Sofić, šefica Odjeljenja za radiologiju je govorila o Radiološkoj dijagnostici akutnog pelvičnog bola.

da radiologije2

da radiologije3

Radiologija je nezaobolazna medicinska disciplina u postavljanju pravovremene dijagnoze kako bi se započeo adekvatan terapijski tretman s ciljem postizanja boljeg ishoda bolesti i jedna je od rijetkih medicinskih disciplina koja tretira pacijenta tokom cijelog životnog ciklusa ,od začeća do smrti.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI