0000 OBS Naslovna 2022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljena su 53 pacijenta, a 59 je otpušteno iz ustanove.
Na Urgentnom centru je opserviran 101 pacijent, od kojih je 9 primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku jučer je urađeno 266 pregleda, Odsjeku za kliničku laboratoriju 278, Odsjeku za nuklearnu medicinu 91, Kabinetu za ortopediju 84, Kabinetu za opću hirurgiju 50, Kabinetu za neurologiju 50, Kabinetu za akušerstvo 41, Kabinetu za oftalmologiju 38, Kabinetu za plastičnu hirurgiju 33, Ambulanti za anesteziološke preglede 26, Savjetovalištu za dermatovenerologiju 25, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 20, Kabinetu za otorinolaringologiju 19, Kabinetu za vaskularnu hirurgiju 16, Kabinetu za gastroenteralnu endoskopiju 13, Kabinetu za pedijatriju 12, Kabinetu za dijabetologiju 9, Kabinetu za pulmologiju 9, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 37 itd.
Prethodnog dana u Općoj bolnici su rođene 3 bebe, a u operacionim salama je urađeno 25 operacija. Ukupno je bio 1.268 pregled i 5.793 pružene zdravstvene usluge.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI