OBS naslovna

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljeno je 58 pacijenta, a 65 je otpušteno iz ustanove.
Na Odjeljenju za Urgentnu medicinu opservirano je 110 pacijenta, od kojih je 9 primljeno na bolničko liječenje.

Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađeno je 379 pregleda, među kojima je bilo 32 CT-dijagnostike, 26 MRI-dijagnostike , 217 UZ-pregleda, 30 RTG-pluća itd.

Na Kabinetima za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu najviše posla je bilo na Kabinetu za ortopediju gdje su urađena 94 pregleda, Odsjeku za nuklearnu medicinu 70, Kabinetu za otorinolaringologiju 67, Kabinetu za opću hirurgiju 61, Savjetovalištu za dermatologiju 53, Kabinetu za akušerstvo 38, Kabinetu za oftalmologiju 31 itd.

Proteklog dana u Općoj bolnici rođene su 2 bebe , a u operacionim salama su urađene 23 operacije i to 4 hitne i 19 planiranih. Ukupno je urađeno 1.309 pregleda i pruženo je 3.617 zdravstvenih usluga.

Sarajevo, 19.01.2023.