OBS Unitic

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljeno je 46 pacijenta, a 55 je otpušteno iz ustanove.
Na Odjeljenju za Urgentnu medicinu opservirana su 92 pacijenta, od kojih je 7 primljeno na bolničko liječenje.

Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađena su 333 pregleda, među kojima je bilo 32 CT-dijagnostike, 24 MRI-dijagnostike , 192 UZ-pregleda, 24 RTG-pluća itd.

Na specijalističko-konsultativnim kabinetima najviše posla je bilo na Kabinetu za neurologiju 142 pregleda, Kabinetu za ortopediju 104, Kabinetu za akušerstvo 70, Odsjeku za nuklearnu medicinu 65, Kabinetu za urologiju 52, Kabinetu za otorinolaringologiju 51, Kabinetu za opću hirurgiju 45, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 51 itd.

Proteklog dana u Općoj bolnici rođeno je 5 beba , a u operacionim salama je urađeno 25 operacije i to 3 hitne i 22 planirane. Ukupno je urađeno 1.247 pregleda i pruženo 3.263 zdravstvene usluge.

Sarajevo, 18.01.2023.